De Ont-dekking: van gebonden zijn aan je familiesysteem naar verbinding met jezelf van 1 t/m 3 februari

Tijdens deze training op cursuscentrum De Schans ga je ont-dekken wat de [...]