Van zowel leiders als begeleiders van mens, team en organisatie wordt steeds meer gevraagd. De bovenstroom voldoet steeds minder. Dan is er gelukkig nog de onderstroom waarop gekoerst kan worden.

Maar hoe spreek je die aan? En wat betekent vertrouwen op je onderstroom?
Wij nodigen je uit naar binnen te gaan, je kantelpunt te ontdekken en van daaruit je dienende taak te nemen. Daar gaat het over in de eerste 6 dagen van onze leiderschapsleergang waarin we aan de hand van inleidingen en workshops van toonaangevende, inspirerende sprekers als Jan Rotmans, Caroline Wiedenhof en Sarah Leers werken aan jouw transformatie. Ondersteunt door het systemisch werk (opstellingen) krijg je inzicht in jouw persoonlijke en professionele belemmeringen en ontmoet je je nieuwe mogelijkheden.

En je ontmoet ook elkaar, als leiders en begeleiders van organisaties. Onderling uitwisselen van ervaringen en wat dit alles met je doet, leert je hoe jij de ontmoeting aangaat. De ontmoeting waarin al zoveel zichtbaar en voelbaar is van jou en de ander. De ontmoeting als moeder van alle interventies. Dat is het vertrekpunt van groei in alle levende systemen, dus ook in organisaties!

In het tweede deel van onze leergang geven we ons over aan ‘niet weten’, hervinden onze autonomie en keren terug om voluit onze plek te nemen. Shirine Moerkerken, Joël aan het Goor en Welmoed Vlieger geven richting.

Vanaf 14 april organiseert Latitude opleidingen weer haar leergang transformatief leiderschap. Anita Lesman en Boudewijn Lemstra laten je in zes blokken van twee dagen in Hotel en conferentiecentrum Woudschoten onderdompelen in dat waar het werkelijk over gaat: jouw reis van ‘ik’ (wie je bent geworden) naar ‘zelf’ (wie je bent). Je bouwt een stevig fundament in je vakmanschap.
Meer weten? www.latitudeopleidingen.nl

Welkom.

‘De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied’. (Stef Bos)