Emotioneel Lichaamswerk en Systemisch werk van 11 t/m 13 mei
Een training op cursuscentrum Kasteel de Schans waar je ont-dekt hoe het familiesysteem waarin je bent opgegroeid, maakt hoe je nu in het leven staat.
Hier zijn (voor het grootste deel) je overtuigingen en gedragspatronen ontstaan. Door hier inzicht in te krijgen en aan te nemen dat jij jouw weg hebt te gaan, kan er een transformatie plaats vinden van gebonden zijn aan je geschiedenis naar verbinding. Kijk voor meer info op www.kasteeldeschans.com